Skip to main content
Aangepast op: 27 jun 2023

Belangrijke wijzigingen bij MailChimp

Met regelmaat krijg je mail vanuit MailChimp, maar uit ervaring weet ik dat deze weinig gelezen wordt. Vandaar dat ik het zelf ook nog een keer meld.

Geschatte leestijd: 8 minuten

Vanaf 29 augustus 2022 zijn er grote wijzigingen voor nieuwe abonnees.
En vanaf 30 januari 2023 zijn er ook weer wijzigen voor mensen met meer dan 500 abonnees met account aangemaakt na 2019.

Nieuwe account mogen maximaal 500 abonnees hebben.

Upcoming change to the contact size limit for new Free plan users. Beginning August 29, 2022, customers who sign up for a Free plan will have a contact size limit of 500, with a monthly send limit of 2,500 emails, and a daily send limit of 500 emails. Free plan users who signed up prior to August 29 will continue to have a contact size limit of 2,000, with a monthly send limit of 10,000 emails, and a daily send limit of 2,000 emails.

Aanstaande wijziging van de limiet voor de contactgrootte voor nieuwe gebruikers van het gratis abonnement. Vanaf 29 augustus 2022 hebben klanten die zich aanmelden voor een gratis abonnement een limiet voor de contactgrootte van 500, met een maandelijkse verzendlimiet van 2500 e-mails en een dagelijkse verzendlimiet van 500 e-mails. Gebruikers van een gratis abonnement die zich vóór 29 augustus hebben aangemeld, blijven een limiet voor de contactgrootte van 2.000 behouden, met een maandelijkse verzendlimiet van 10.000 e-mails en een dagelijkse verzendlimiet van 2.000 e-mails.

Gebruikers met het gratis abonnement behouden dezelfde functionaliteiten

New and existing Free plan customers will have access to the same rich feature set. Nothing is changing for existing Free plan customers;

Nieuwe en bestaande klanten met een gratis abonnement hebben toegang tot dezelfde uitgebreide functieset. Er verandert niets voor bestaande klanten met een gratis abonnement;

Heen en weer switchen tussen betaald en dan weer terug naar de gratis versie betekend max 500 abonnees.

However, after August 29, if a customer on the Free plan with the 2,000 contact limit upgrades to a paid plan and then chooses to return to the Free plan, they will have the new 500 contact limit, with a monthly send limit of 2,500 emails, and a daily send limit of 500 emails.

Als een klant met het gratis abonnement met de 2.000 contactlimiet na 29 augustus upgradet naar een betaald abonnement en er vervolgens voor kiest terug te keren naar het gratis abonnement, krijgt hij de nieuwe 500 contactlimiet, met een maandelijkse verzendlimiet van 2500 e-mails en een dagelijkse verzendlimiet van 500 e-mails.

BTW nummers verplicht na 12 september

Als je geen btw hoeft te betalen dan moet je bewijs aanleveren (uploaden). Die je dat niet dan ga je vanaf 12 september BTW (VAT) betalen. Belangrijk voor abonnee houders die niet btw plichtig zijn!

Beginning September 12, we will delete invalid VAT ID numbers for customers with a primary contact address in the UK or EU and start charging VAT. By having a valid VAT ID number, customers can avoid potential VAT charges beginning with their monthly billing date that falls on or after September 12. If a customer needs to make any manual purchases—like add-ons, or additional email credits if they’re on a Pay As You Go plan—before September 12, they’ll need to have a valid VAT ID before completing the purchase.

Vanaf 12 september verwijderen we ongeldige btw-nummers voor klanten met een primair contactadres in het VK of de EU en beginnen we btw in rekening te brengen. Door een geldig btw-nummer te hebben, kunnen klanten potentiële btw-kosten vermijden vanaf hun maandelijkse factuurdatum die op of na 12 september valt. Als een klant handmatige aankopen moet doen, zoals add-ons of extra e-mailtegoeden als ze' opnieuw een Pay As You Go-abonnement hebben: vóór 12 september moeten ze een geldig btw-nummer hebben voordat ze de aankoop kunnen voltooien.

If your client needs to update their VAT number, they can follow the steps below to update it in their Mailchimp account.

  1. Log in to Mailchimp.
  2. Click the profile name/icon and choose Account.
  3. Click the Billing drop-down menu and choose Billing information.
  4. Click Edit tax settings.
  5. In the pop-up modal, scroll down to the Tax ID section, and input the valid VAT number in the field.
  6. Click Save.

Aanvulling 25 januari 2023

Deze melding kreeg ik als partner:

On March 1, 2023, we’ll make the following changes to all Free plans created after May 15, 2019: 

  • Contact limit – Up to 500 contacts
  • Monthly send limit – Up to 1,000 email sends
  • Daily send limit – Up to 500 email sends

This brings the changes to new Free plans we announced back in August to more of our Free users and streamlines the contact and send limits we have for the Free plan. 

As a valued member of Mailchimp & Co, we wanted to let you know ahead of time about upcoming changes to the contact size and sending limit for Free Marketing plans. These new changes impact all Free plans created after May 15, 2019, when we introduced our new Marketing plans. Any Free plans created before this date will continue to have the same contact limits, sending limits, and features as normal. 

We’re sharing this news with you now so you’re prepared to help your customers pick the best plan for them, whether that’s upgrading to a paid plan or adjusting their contacts and sending on the Free plan.
 What’s changingOn March 1, 2023, we’ll make the following changes to all Free plans created after May 15, 2019: Contact limit – Up to 500 contactsMonthly send limit – Up to 1,000 email sendsDaily send limit – Up to 500 email sendsThis brings the changes to new Free plans we announced back in August to more of our Free users and streamlines the contact and send limits we have for the Free plan. The Free plan will continue to have access to the same rich feature set. For existing users, the contact and daily send limit will take effect on March 1. The monthly send limit will take effect beginning with a user’s monthly send reset on or after March 1. Users can view the date of their monthly send reset and their current remaining sends on their account overview page. Anyone signing up for a Free account beginning January 30 will have the new send limits immediately. 
Wat verandert er?
Op 1 maart 2023 brengen we de volgende wijzigingen aan in alle gratis abonnementen die na 15 mei 2019 zijn gemaakt: 

Contactlimiet: maximaal 500 contacten.
De Maandelijkse verzendlimiet: maximaal 1000 e-mails.
Dagelijkse verzendlimiet: maximaal 500 e-mails.

wijzigingen in nieuwe gratis abonnementen die we in augustus hebben aangekondigd voor meer van onze gratis gebruikers en stroomlijnt de contact- en verzendlimieten die we hebben voor het gratis abonnement. Het gratis abonnement blijft toegang houden tot dezelfde uitgebreide functieset. Voor bestaande gebruikers gaan de contact- en dagelijkse verzendlimiet in op 1 maart. De maandelijkse verzendlimiet gaat in vanaf de maandelijkse verzendreset van een gebruiker op of na 1 maart. Gebruikers kunnen de datum van hun maandelijkse verzendreset en hun huidige resterende verzendingen op hun accountoverzichtspagina. Iedereen die zich vanaf 30 januari aanmeldt voor een gratis account, heeft onmiddellijk de nieuwe verzendlimieten.
What you can expect

We will email affected Free accounts on January 30. The email will let them know if they currently exceed the contact or monthly send limit, and we will encourage them to upgrade to a paid plan to continue sending as normal, as well as get access to intuitive features to help them nurture and convert more contacts into customers. If a Free user has more than 500 contacts after March 1, we will pause sending until they decrease their contacts below 500 (by archiving or deleting old contacts) or upgrade to a paid plan. We will also send marketing emails and use in-app messaging targeted toward users with more than 500 contacts or 1,000 recent monthly email sends to encourage them to upgrade to our Essentials plan.

Thank you for being part of Mailchimp & Co. If you have any additional questions, please reach out to our Support team through your Mailchimp & Co dashboard, which will provide faster access to premium email and chat support.

Thanks,
The Mailchimp Partnerships Team

We sturen de getroffen gratis accounts op 30 januari een e-mail. De e-mail laat hen weten of ze momenteel de contact- of maandelijkse verzendlimiet overschrijden, en we zullen ze aanmoedigen om te upgraden naar een betaald abonnement om normaal te kunnen blijven verzenden en om toegang te krijgen tot intuïtieve functies om hen te helpen meer contacten te koesteren en om te zetten in klanten. Als een gratis gebruiker na 1 maart meer dan 500 contacten heeft, onderbreken we het verzenden totdat het aantal contacten onder de 500 komt (door oude contacten te archiveren of te verwijderen) of tot een upgrade naar een betaald abonnement. We sturen ook marketing-e-mails en gebruiken in-app-berichten gericht op gebruikers met meer dan 500 contacten of 1000 recente maandelijkse e-mailverzendingen om hen aan te moedigen te upgraden naar ons Essentials-abonnement.

Mocht je willen overstappen naar LaPosta? Neem dan contact met me op.
Reken op 3-5 uur werk op een strippenkaart.

Lees meer over MailChimp

Comments (7)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Prangende vragen over MailChimp?

Bestel het ondersteuningspakket

MailChimp blijft veranderen en dan is het fijn om er een expert bij te betrekken. We gaan samen naar het probleem kijken zodat je weer verder kan.

Soms moet je op weg geholpen worden om zelf weer verder te komen. Pak de regie en vijzel je kennis op.

Hoe nuttig was dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Er is nog niet eerder gestemd. Wees de eerste die dit bericht waardeert.